Krigsmakten är ett av försvarsmakten oberoende nätverk.

I snart tio år har Nätverket den Svenska Krigsmakten verkat för att avskaffa insatsförsvaret och återigen ha försvaret av Sverige som huvuduppgift. Det var länge en brant uppförsbacke, motståndet var kompakt och alla som ville försvara Sverige ansågs mindre vetande. Idag har det hänt, sedan 2015 ÄR insatsförsvaret avskaffat. I efterhand tycks ingen ha velat lägga ned invasionsförsvaret men vi i nätverket vet vilka som är att lita på i den frågan. Tack för all hjälp och support! Ni vet vilka ni är.

 

Kontakt